Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle informatie die beschikbaar is via de website van Aandelen Academie.

Alle informatie op de website van Aandelen Academie verleent geen individuele, aangepaste investering- of tradingsadviezen aan de lezers van de website, nieuwsbrief of gebruikers van andere producten en diensten.

Alle benaderingen zijn gebaseerd op informatie die publiekelijk verkrijgbaar is, alhoewel vele benaderingen van Aandelen Academie uniek zijn.

Referenties en verwijzingen naar verouderde prestaties bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

Aandelen Academie geeft geen enkel garantie voor de conclusies die worden getrokken en de signalen/adviezen die worden geven op basis van onze bevindingen, die uiteindelijk kunnen leiden tot een winst of verlies.

Alle meningen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen en andere informatie geplaatst op deze website zijn gepubliceerd als algemene commentaar op de markt en zijn niet ter begeleiding voor investeringen of ter aansturing van eventuele aankoop/verkoop beslissingen.

Aandelen Academie heeft geen inzage in jouw beleggingsportefeuille en/of beleggersprofiel. Je maakt je eigen afweging om het advies al dan niet op te volgen. De beleggingen waarnaar wordt verwezen sluiten mogelijk niet aan bij de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en/of de individuele behoeften van de verkrijgers van dit advies.

Aandelen Academie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van verkregen informatie.

Aandelen Academie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan, als gevolg van technische storingen of dat de producten en/of services van Aandelen Academie om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar of bereikbaar is.
Alle verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet eigendom zijn van Aandelen Academie, zijn slechts opgenomen ter informatie voor de bezoekers van de website. Aandelen Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen garantie voor de inhoud van de verwijzingen en/of hyperlinks. Aandelen Academie heeft verder ook geen toegang tot deze informatie en kan geen invloed oefen op de inhoud waardoor deze alleen ter informatie wordt aangeboden. De informatie op de website is onderhevig aan constante veranderingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving